Historiskt DNA

Välkommen till samlingsplatsen för DNA-forskning kring historiska personer i Sverige med omnejd.

Genetisk genealogi med hjälp av DNA-teknik har öppnat nya spännande möjligheter att undersöka släktskap och ursprung för personer som levt för hundratals år sedan. Här samlas information om pågående projekt kring ett antal intressanta historiska personer och släkter.

För närvarande finns följande projekt:

  • Bureätten
  • Stormor i Dalom
  • Laurentius Svenonis
  • Skanckesläkten
  • Barbro Hammarhälft

Bureätten

DNA-projektet kring den sägenomspunna Bureätten är Sveriges första och största projekt inom genetisk genealogi, där man för första gången någonsin kunde identifiera DNA hos en person som levde på medeltiden – utan att gräva upp personen!  Med hjälp av DNA-informationen har man kunnat både verifiera och avfärda medeltida släktskap inom Bureätten. Den omfattande DNA-forskningen kring Buresläkten har en egen blogg , som du hittar här.

Stormor i Dalom

Margareta Hansdotter (Säbråzynthia), kallad Stormor i Dalom, var prästfru i Dalarna på 1600-talet och stammoder för ett stort antal kända svenska släkter. Läs om DNA-projektet här.

Laurentius Svenonis

Laurentius Svenonis, född 1507, var den förste lutherske kyrkoherden i Säbrå socken i Ångermanland. Han var farfar till de tre bröder som i början av 1600-talet adlades med namnet Bure och han var farfar till Stormor i Dalom. Läs om DNA-projektet här.

Skanckesläkten

Skancke (Skanke, Skunke, Skunck, Skunk) är en gammal ätt från Hov i Hackås i Jämtland. På 1400-talet räknades ätten som tillhörig riddarklassen och det finns obekräftade teorier om att ättens ursprung skulle vara en kungasläkt på Isle of Man. En analys av släktens Y-DNA kan ge viktiga pusselbitar för att försöka klarlägga ursprunget. Detta projekt är ännu bara på idéstadiet.

Barbro Hammarhälft

Kvinnan med det speciella namnet Barbro Hammarhälft föddes i Norrköping på 1660-talet som dotter till tyske pastorn Andreas Adam Hammerhelff. Hennes mormorsmor var Catharina Stopia, världens första kvinnliga diplomat och verksam i Moskva. Genom att ta reda på Barbro Hammarhälfts mtDNA kan även Catharina Stopias mtDNA identifieras. Detta projekt är ännu bara på idéstadiet.